0788 629 414 office@coob.ro
Consiliere contabila oferita de Centrul de afaceri COOB

Consiliere financiara si contabila

Unul dintre cele mai importante aspecte dupa ce am infiintat firma este cel legat de serviciile de contabilitate si consiliere contabila si financiara.

Expertii in consiliere contabila de la Centrul de afaceri COOB au intocmit o lista de necesitati care, odata indeplinite, te vor pazi de multe probleme, astfel incat sa nu ai niciodata probleme in cazul unui control.

Oferim gratuit servicii de consiliere contabila pentru startup-uri deoarece stim din experienta noastra in afaceri de aproape 20 de ani cat de greu ii este unui antreprenor sa razbata in hatisul birocratic din zilele noastre. Am depistat care sunt cele mai frecvente greseli facute de antreprenori si, de aceea, suntem alaturi de ei si le oferim solutii, informare si consiliere contabila.

Consiliere contabila - actele firmei

Care sunt documentele oficiale ale firmei

Iti recomandam sa iti faci un dosar special cu urmatoarele documente:

- Certificat de inregistrare (CUI) emis de Ministerul Justitiei in colaborare cu Oficiul National al Registrului Comertului;

- Rezolutie de inmatriculare a societatii, semnata de persoana Desemnata cf. O.U.G. nr. 116/ 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/ 2010, cu modificarile ulterioare, prin Decizia D.G. nr. 20/ 14.01.2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Certificat Constatator emis in temeiul art. 17 indice 1 alin. 1 lit. (c) din Legea 359/ 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Actul Constitutiv al societatii comerciale;

- Dovada sediului social (Contract de comodat/inchiriere sau Contract de asistenta juridica);

- Dovada punctului/punctelor de lucru, daca este cazul.

Ce aveti nevoie dupa infiintarea firmei - sfaturile expertului in consiliere contabila:

Stampila firmei

- nu este obligatorie, conform O.G. 17/ 2015, care prevede eliminarea obligativitatii aplicarii stampilei pe declaratii, pe cereri, pe contracte sau pe orice alte documente ori inscrisuri, depuse la institutiile publice sau la autoritatile publice ori incheiate in relatia cu institutiile

- unde este nevoie, totusi, de stampila: la deschiderea contului curent la banca (in unele cazuri) sau la semnarea contractelor cu furnizorii sau clientii.

- care este procedura de obtinere a unei stampile: exista firme autorizate care comercializeaza stampile si care le personalizeaza cu numele firmei tale (de multe ori, acestea sunt centre care se ocupa cu personalizarea obiectelor promotionale, centre de copiere a actelor etc). Pentru a da comanda de stampila, ai nevoie de copia certificatului de inregistrare al societatii.

Deschiderea contului curent la banca

Am discutat despre acest pas la Infiintarea firmei.

Facturi fiscale, chitante si alte documente sau un soft de generare a acestora.

Anual, este necesara o hotarare AGA prin care sa se stabileasca desemnarea persoanei responsabile si alocarea seriilor si a plajelor de numere pentru numerotarea facturilor si a chitantelor.

Registre si formulare tipizate:

- Registrul Unic de Control - se achizitioneaza, contra cost, in maxim 30 de zile de la deschiderea firmei, de la Administratia Financiara pe teritoriul careia aveti sediul social. Este necesar in momentul controalelor efectuate de autoritati la firma dv. (ANAF, ITM, ANPC etc.)

- Registrul de evidenta fiscala - pentru societatile platitoare de impozit pe profit.

- Registrul de casa - se completeaza zilnic (obligatoriu);

- Registrul Jurnal - se completeaza lunar;

- Registrul Inventar - se completeaza la sfarsitul anului;

- Cartea Mare - se completeaza lunar si sta la baza intocmirii balantei de verificare;

- NIR-uri (pentru facturile de marfa) - se completeaza in maximum 24 de ore de la receptia marfii;

- Dispozitii de plata/ incasare catre casierie;

- Raport de gestiune (pentru stocul de marfa);

- Fise de magazie - pentru mijloace fixe, obiecte de inventar, marfa, materiale, documente tipizate;

- Bonuri de consum;

- Foi de parcurs (importante pentru a putea deconta integral cheltuielile cu carburantii);

- Lista de inventariere - se completeaza doar la inventar;

- Ordin de deplasare (delegatie);

- Decont de cheltuieli.

La sediul social (la care se desfasoara activitate) si/sau la punctele de lucru ale societatii, aveti nevoie de:

- afisarea la loc vizibil a programului de functionare sau de lucru cu publicul, inclusiv eventualele pauze de masa;

- afisarea la loc vizibil a certificatului de inmatriculare (in copie);

- afisarea la loc vizibil a certificatelor constatatoare/autorizatiilor (in copie);

- afisarea la loc vizibil a limitelor de adaos comercial practicat (in cazul firmelor ce desfasoara activitati de comert);

- afisarea la loc vizibil a telefonului pentru oficiul de protectie a consumatorului, in cazul in care lucrati (si) cu persoane fizice;

- afisarea la loc vizibil a textului privind obligatia clientilor de a solicita si de a pastra bonul fiscal pana la iesirea din unitate (acolo unde este cazul);

- casa de marcat fiscalizata, personalizata si programata cu coduri pentru fiecare produs;

- obtinerea unui aviz metrologic anual pentru cantarele electronice;

- afisarea preturilor si a tarifelor;

- intocmirea unui plan de prevenire si de stingere a incendiilor (PSI), efectuat de o firma autorizata;

- afisarea la loc vizibil a planului de evacuare in caz de incendiu.

Pentru firmele care au minim 1 angajat, expertul in consiliere contabila recomanda:

- inregistrarea contractelor de munca cel mai tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii;

- intocmirea fiselor de post ale salariatilor;

- redactarea regulamentului de ordine interioara, semnat de toti angajatii;

- contract cu o firma autorizata in SSM (protectia muncii sau sanatatea si securitatea in munca)

- contract cu o firma autorizata in medicina muncii si intocmirea dosarelor periodice de medicina muncii;

- tinerea unei evidente a concediilor si planificarea lor;

- tinerea unei evidente a complete pe statul de salarii al timpului lucrat (ore suplimentare, ore de noapte, ore lucrate in zilele de sambata si de duminica sau de sarbatorile legale, numarul de zile de concediu de odihna sau medical).

Procura/imputernicire notariala pentru contabil

Dupa semnarea contractului cu un expert in consiliere contabila, este necesar sa faceti o imputernicire notariala pentru ca acesta, in calitate de titular de certificat digital calificat/semnatura electronica, sa reprezinte firma ta in relatia cu autoritatile (ex. ANAF, ITM, Trezorerie etc.) si sa depuna electronic in numele firmei tale declaratiile si celelalte documente prevazute de lege.

Dupa obtinerea imputernicirii notariale, aveti obligatia de a depune la organul fiscal Declaratia 150 (Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat).

Servicii de contabilitate pe care un expert in consiliere contabila este obligatoriu sa ti le ofere:

Consiliere contabila - actele firmei

- organizarea si tinerea contabilitatii;

- inregistrarea in softul contabil a documentelor (extrase de cont, facturi furnizori si clienti, chitante si bonuri de casa, foi de parcurs etc.);

- evidenta analitica si sintetica a furnizorilor si clientilor;

- intocmirea Jurnalului de Cumparari;

- intocmirea Jurnalului de Vanzari;

- intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege (Registrul Jurnal, Registrul de Inventar, Registrul Cartea Mare);

- evidenta mijloacelor fixe;

- inventarierea patrimoniului (stoc de marfa, mijloace fixe, obiecte de inventar) cel putin o data pe an, pana la data de 31 decembrie, cu intocmirea dosarului de inventariere (care cuprinde decizia de inventariere, stabilirea comisiei, perioada inventarierii, declaratii pe propria raspundere de la gestionari etc.);

- calculul amortizarilor (pentru mijloacele fixe);

- intocmirea balantei de verificare si a balantelor analitice;

- calculul impozitului pe veniturile microintreprinderii sau pe profit;

- intocmirea statelor de plata pentru angajati

- calculul contributiilor generate de salarii;

- intocmirea declaratiei lunare privind contributiile la Bugetul de stat si Bugetul asigurarilor sociale si al fondurilor speciale sau alte contributii prevazute de lege;

- intocmirea si depunerea declaratiilor, la termenele impuse de lege;

- intocmirea decontului de TVA (si intocmirea si depunerea documentatiei referitoare la recuperarea TVA de la bugetul de stat, cand este cazul);

- declaratiile recapitulative si informative prevazute de lege privind livrarile si achizitiile;

- instruirea personalului privind intocmirea documentelor primare si circuitul lor, precum si modul de intocmire si utilizare a instrumentelor de plata;

- relatia cu banca si cu Trezoreria statului;

- calculul impozitului pe dividende si intocmirea declaratiilor respective;

- pregatiri contabile pentru participarea la licitatii publice de oferte;

- participarea cu ocazia controalelor sau a verificarilor de catre organele abilitate sa efectueze controale financiare si fiscale.

Consiliere contabila oferita de Centrul de afaceri COOB

Ce servicii gratuite ofera Centrul de afaceri COOB, in plus fata de majoritatea contabililor:

- consiliere contabila si educatie financiara;

- analiza financiar-contabila periodica a firmei tale si oferirea de solutii pentru optimizarea fiscala (imbunatatirea fluxului cash-flow, optimizarea cheltuielilor cu impozitele etc.);

- intocmirea unui manual de politici si proceduri contabile, in conformitate cu legislatia in vigoare;

- organizarea periodica de workshopuri gratuite pe teme financiar-contabile, unde oferim consiliere contabila si invatam antreprenorii secretele domeniului, noutati de legislatie, necesarul de documentatie pentru firma, trucuri legale de optimizare a impozitelor, care sunt actiunile pe care trebuie sa le facem pentru a nu avea niciodata probleme la controalele ANAF, ITM, ISU etc.

error: Textele si pozele din acest site sunt protejate de drepturi de autor!